De opvang minderjarige vreemdelingen : België veroordeeld !


Het Comité voor Sociale Rechten (ECSR) van de Raad van Europa oordeelde dat aanzienlijke en aanhoudende tekortkomingen in de opvang van minderjarige vreemdelingen in België een schending van hun recht op bijzondere bescherming tegen fysieke en morele gevaren, van hun recht op bescherming van de gezondheid en hun recht op sociale, wettelijke en economische bescherming, zoals beschreven in het Europees Sociaal Handvest (ESH) inhoudt. 

Défense des enfants Belgique, Service droit des jeunes en het Platform Kinderen op de vlucht verwachten dat de Belgische Staat de beslissing van het Europees Comité voor Sociale Rechten uitvoert en een structurele oplossing ontwikkelt voor de opvang.